Informacja

Na podstawie Uchwały nr VII/56/2019 Rady Miasta z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, od 1 lipca 2019 r. zmiane ulegną stawki za kolejne godziny parkowania:

1) za pierwsze pół godziny parkowania - 1,00 zł
2) za pierwszą i każdą następną godzinę parkowania - 2,00 zł

Wykupując opłatę na więcej niż 1 godzinę należy wrzucić wielokrotność kwoty 2 złotych.

Przykład: Wrzucając monetę 5 zł parkometr naliczy opłatę za 2 godziny. Parkometr nie wydaje reszty

Więcej informacji w zakładce SPP