BO

Informujemy, że w dniu 15 lipca 2019r. zakończył się nabór propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 projekty:

 

  1. „Świetlica dla Naszych Dzieci”
  2. Zakup wyposażenia świetlicy widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie
  3. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las"

Obecnie trwa weryfikacja wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. W najbliższych dniach będziemy kontaktować się z autorami projektów. Termin zakończenia oceny upłynie 13.08.2019 r., ogłoszenie listy propozycji zadań, które zostaną poddane pod głosowanie nastąpi w dniu 27.08.2019 r., głosowanie rozpocznie się 09.09.2019 r.

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://konsultacje.jordanow.pl

BO


Sprostowanie

Urząd Miasta Jordanowa postanawia sprostować oczywistą omyłkę piaskarką dotyczącą błędnego podania linku do portalu konsultacji społecznych w artykule dotyczącym Zakończenia naboru propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020

W w/w artykule błędnie użyto adres https://www.konsultacje.jordanow.pl zamiast https://konsultacje.jordanow.pl, powodujący przejście na nieistniejącą stronę internetową wyświetlającą błąd certyfikatu SSL, który mógł wprowadzać w błąd użytkowników, iż ich dane wprowadzane w nieistniejącej witrynie https://www.konsultacje.jordanow.pl mogą być poddane próbie wykradzenia. Komunikat, który jest wyświetlony informujący, że certyfikat nie jest zaufany, jedynie świadczy o tym, że przeglądarka internetowa nie rozpoznała poprawnie certyfikatu, natomiast połączenie i przesyłane dane są zawsze szyfrowane (o szyfrowaniu świadczą użyte przed adresem litery https).

W celu uniknięcia przyszłych błędów dokonano zmiany konfiguracji domeny.

Dane osobowe, które podawane są na portalu konsultacji społecznych są bezpieczne zabezpieczone m.in. poprzez pełne szyfrowanie.