Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej utworzyło punkt konsultacyjny ogólnopolskiego programu „CZYSTE POWIETRZE”.

W ramach programu mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. na wymianę kotła, termomodernizację budynku czy modernizację instalacji c.o.

 

Dyżur w punkcie konsultacyjnym raz w miesiącu będzie pełnił przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Pierwszy dyżur odbędzie się w dniu 07.08.2019r. (środa) w godz. 10.00-15.00, Starostwo Powiatowe przy ul. Kościelnej 5b (pok. 119)

Następne terminy dyżurów ustalane będą z miesięcznym wyprzedzeniem i podawana na stronie internetowej www.powiatsuski.pl.