Adres ePUAP: /43yycb05ux/SkrytkaESP, katalog usług ePUAPPrzechodzi do nowej strony

Aby przejść bezpośrednio do wybranego formularza, należy wcześniej zalogować się na platformie ePUAP.

Inne sprawy urzędowe

 1. Korespondencja z urzędem, wnioski, zapytaniaPrzechodzi do nowej strony ePUAP
 2. Wpisanie się do bazy danych systemu komunikacji mobilnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektronicznąPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia wpisanie się do bazy danych systemu komunikacji mobilnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną za pomocą systemu.
 3. Zwrot opłaty skarbowejPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej.

Podatki, opłaty

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomościPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących podatku od nieruchomości, w tym złożenie formularza informacji lub deklaracji (w zależności od statusu podatnika) przez ePUAP, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego podatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych.
 2. Deklaracja na podatek od nieruchomościPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących podatku od nieruchomości, w tym złożenie formularza informacji lub deklaracji (w zależności od statusu podatnika) przez ePUAP, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego podatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych.
 3. Informacja w sprawie podatku rolnegoPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących podatku rolnego, w tym złożenie formularza informacji lub deklaracji (w zależności od statusu podatnika) przez ePUAP, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego podatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych.
 4. Deklaracja na podatek rolnyPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących podatku rolnego, w tym złożenie formularza informacji lub deklaracji (w zależności od statusu podatnika) przez ePUAP, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego podatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych.
 5. Informacja w sprawie podatku leśnegoPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących podatku leśnego, w tym złożenie formularza informacji lub deklaracji (w zależności od statusu podatnika) przez ePUAP, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego podatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych.
 6. Deklaracja na podatek leśnyPrzechodzi do nowej strony ePUAP -Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących podatku leśnego, w tym złożenie formularza informacji lub deklaracji (w zależności od statusu podatnika) przez ePUAP, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego podatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych.
 7. Deklaracja na podatek od środków transportowychPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących podatku od środków transportowych, w tym złożenie formularza deklaracji przez ePUAP, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego podatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych.
 8. Zaświadczenie o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnegoPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
 9. Zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego i nieruchomościPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i nieruchomości
 10. Zezwolenie na lokalizację (budowę) zjazdu z drogi publicznejPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o wystawienie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych.

Przedsiębiorczość

 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności GospodarczejPrzechodzi do nowej strony CIDG

Ochrona środowiska

 1. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowychPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Geodezja i Budownictwo

 1. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 2. Uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnejPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej.
 3. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 4. Zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę (zgłoszenia) z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności z ustaleniami planu miejscowego budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę (zgłoszenia).
 5. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowymPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
 6. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegoPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w innym celu niż prowadzenie robót
 7. Zezwolenie na lokalizację (budowę) zjazdu z drogi publicznejPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację (budowę) zjazdu z drogi publicznej
 8. Podział nieruchomości - postanowienie opiniujące podział nieruchomościPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o podział nieruchomości
 9. Podział nieruchomości - zatwierdzenie podziału nieruchomościPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o podział nieruchomości
 10. Prowadzenie spraw dotyczących zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego oraz dzierżawPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego oraz dzierżaw, w tym składanie wniosków, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego płatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych

Oświata

 1. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianychPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 2. Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowegoPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa umożliwia złożenie zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu

Sprawy obywatelskie

 1. Udział w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartychPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Za pośrednictwem tej usługi, każdy obywatel posiadający profil zaufany ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacji społecznych, m.in. współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp.
 2. Udział w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętychPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Za pośrednictwem tej usługi, każdy obywatel posiadający profil zaufany i należący do grupy docelowej osób, do których skierowane są konsultacje, ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne, m.in. dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp
 3. Udział w konsultacjach społecznych niesformalizowanychPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Za pośrednictwem tej usługi każdy obywatel, posiadający konto na platformie ePUAP, ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne, m.in. dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp
 4. Zgłoszenie wniosku w sprawie inicjacji konsultacji społecznychPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Za pośrednictwem tej usługi obywatele mogą zgłosić wniosek o inicjację konsultacji społecznych
 5. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycjiPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Za pośrednictwem tej usługi obywatele mają możliwości zgłoszenia petycji
 6. Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Za pośrednictwem tej usługi każdy obywatel, posiadający profil zaufany na platformie ePUAP, ma możliwość przedstawienia swojej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Tematem inicjatywy mogą być, między innymi, propozycje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub inne sprawy ważne dla obywateli

Sprawy komunalne

 1. Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPrzechodzi do nowej strony ePUAP - Usługa (poprzez formularze na platformie ePUAP oraz portal zintegrowany z innymi systemami) umożliwia pełną obsługę spraw dotyczących gospodarowania odpadami, w tym złożenie formularza deklaracji „śmieciowej” przez ePUAP, elektroniczne procedowanie sprawy wewnątrz Urzędu, publikowanie informacji na portalu (dane dla konkretnego płatnika po zalogowaniu) oraz obsługę płatności internetowych