Zadanie realizuje spółka Wodociągi Jordanowskie Sp. z o. o. w Jordanowie.

Link do strony https://bip.malopolska.pl/wodociagijordanow,m,306263,ceny-wody-i-sciekow.html,m,306263,ceny-wody-i-sciekow.html