Budżet obywatelski na rok 2019

Budżet Obywatelski 2019r.

BO2019 warsztaty

Na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 20/2018 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 19 marca 2018 r. poddano konsultacjom projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2019.

logo projektu

Burmistrz Miasta Jordanowa zaprasza Mieszkańców

na spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących

III edycji BUDŻETU OBYWATELSKIEGO,