Budżet obywatelski na rok 2020

bo baner

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że w dniu 17.06.2019r. rozpoczyna się nabór wniosków na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Nabór potrwa do 15.07.2019r.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków.

Warsztaty z mieszkańcami odbędą się 24.06.2019r. oraz 08.07.2019r. Celem warsztatów będzie zebranie pomysłów zadań, pomoc w wypełnianiu formularzy, sposób opracowywania wniosku.

bo baner

Na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 17/2019 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 4 marca 2019 r. poddano konsultacjom projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.

Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 17/2019 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 4 marca 2019 r. ogłasza rozpoczęcie konsultacji  projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.