Budżet obywatelski na rok 2020

BO baner

Informujemy, że w dniu 15 lipca 2019r. zakończył się nabór propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 projekty:

BO baner

O G Ł O S Z E N I E

Przypominamy, że w dniu 15 lipca 2019 r. upływa termin składania projektów na zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.

Formularz zgłoszenia, dostępny jest na stronie internetowej www.jordanow.pl lub w siedzibie Urzędu. Formularz należy wypełnić na stronie https://konsultacje.jordanow.pl a następnie w wersji papierowej złożyć w sekretariacie Urzędu w terminie do 15 lipca do godz.: 14:30

BO baner

bo baner

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że w dniu 17.06.2019r. rozpoczyna się nabór wniosków na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Nabór potrwa do 15.07.2019r.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków.

Warsztaty z mieszkańcami odbędą się 24.06.2019r. oraz 08.07.2019r. Celem warsztatów będzie zebranie pomysłów zadań, pomoc w wypełnianiu formularzy, sposób opracowywania wniosku.

bo baner

Na podstawie uchwały Nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa oraz Zarządzenia nr 17/2019 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 4 marca 2019 r. poddano konsultacjom projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.