SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Zofia Figura tel: 18 26 91 701 - Parter pok nr 4

Szczegółowe informacje dotyczących załatwiania spraw związanych z dowodami osobistymi otrzymasz na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl

obywatelgovpl