SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Teresa Wątroba tel: 18 26 91 714 - Parter pok nr 4

Szczegółowe informacje dotyczących załatwiania spraw związanych z zaświadczeniami oraz odpisami aktów stanu cywilnego otrzymasz na stronie internetowej https://obywatel.gov.plPrzechodzi do nowej strony

Rządowy portal obywatel.gov.plPrzechodzi do nowej strony