Uprzejmie informujemy, iż zaplanowana na dzień 26 stycznia 2022 r. IV Sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów nie odbędzie się.

Sesja zostaje przeniesiona na miesiąc marzec, po ustąpieniu obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech

 

dnia 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się IV SESJA II kadencji Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

 

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów za rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2022-2024”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie „Zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów”.
  7. Prelekcja – „Profilaktyka bezpieczeństwa Seniorów”.
  8. Wolne wnioski, dyskusja.
  9. Zamknięcie sesji.

Miejskiej Rady Seniorów  Anna Czech