I sesja inaugurująca pracę Miejskiej Rady Seniorów odbyła się 23 sierpnia 2018 r.Uczestniczyli w niej członkowie MRS, przedstawiciele władz Miasta: Burmistrz Iwona Bilska, Przewodnicząca Rady Miasta Krystyna Firek oraz zaproszeni goście wspierający działania Seniorów.  

Burmistrz Iwona Bilska zaznaczyła, że jest to wydarzenie niezmiernie ważne w naszym mieście - po raz pierwszy Rada Seniorów podejmie obrady i rozpocznie swoje działania.  Burmistrz okazała wdzięczność seniorom za pracę włożoną na przestrzeni 2 lat, kiedy tworzona była Rada Seniorów. Podziękowania należą się również  doświadczonym szkoleniowcom z fundacji, którzy pomagali przygotować i wdrażać te działania.

Na posiedzeniu Burmistrz Miasta Jordanowa wraz z Przewodniczącą Rady Miasta przekazały członkom MRS zaświadczenia o wyborze do rady oraz gratulacje.

Następnie poprzez tajne głosowanie wybrano zarząd.

W Miejskiej Radzie Seniorów zasiadają:

 1. Czech Anna - Przewodnicząca
 2. Zembol Stanisław – Wiceprzewodniczący
 3. Migas Maria – Sekretarz
 4. oraz Członkowie:
 5. Czarna Jałocha Teresa
 6. Frątczak-Mróz Jadwiga
 7. Grzybacz Władysława
 8. Hodana Maria
 9. Kokoszka Barbara
 10. Kubińska Małgorzata
 11. Plewa Helena
 12. Siepak Jadwiga

Rada spotykać się będzie co najmniej raz na kwartał lub częściej.