Uchwała nr II/9/2021
Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie
z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia „Projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej w Mieście Jordanów”.

Na podstawie § 14 Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

uchwala się, co następuje:

§1

Miejska Rada Seniorów przyjmuje Projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzeni publicznej w Mieście Jordanów stworzony w ramach programu „Przestrzeń dla Seniorów 3.0” dla działki przy ulicy Słowackiego, pomiędzy budynkami 2 i 3,  który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§2

Miejska Rada Seniorów przedłoży Burmistrzowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta  przyjęty Projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzeni publicznej w Mieście Jordanów stworzony w ramach programu „Przestrzeń dla Seniorów 3.0” dla działki przy ulicy Słowackiego, pomiędzy budynkami 2 i 3.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania Projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej (JPG, 2MB)