Głównym celem projektu pt. „Aktywni seniorzy w Akcji” realizowanego w okresie od III do XII 2018 r. przez Fundację Znak z Krakowa jest wspieranie aktywności społecznej osób starszych, rzecznictwa ich interesów oraz działalność seniorów na rzecz społeczności lokalnych.

W 10 gminach, w których funkcjonują Rady Seniorów zostaną zrealizowane zróżnicowane i dostosowane do lokalnych potrzeb działania. Rady Seniorów (Kęty, Oświęcim, Nowy Targ, Brzesko, Zabierzów, Raciechowice, Wiśniowa) przejdą szkolenia i warsztaty z zakresu partycypacji obywatelskiej, a zwłaszcza włączania się Rad Seniorów w procesy konsultacji społecznych we własnych gminach, nie tylko w sprawach związanych bezpośrednio z problemami seniorów. W pozostałych miastach (tj. Jordanów, Wadowice, Andrychów) przeprowadzone zostaną diagnozy sytuacji i potrzeb osób starszych a na ich podstawie opracowane Strategie Polityki Senioralnej.

Działania:

  1. Przeprowadzenie diagnozy sytuacji i potrzeb seniorów – spotkania z ekspertem:
  • po co i jak prowadzi się diagnozę lokalną? Jakie sobie cele stawiamy, czemu służyć ma diagnoza? Jak przejść od diagnozy do startegii?
  • zasady konstruowania kwestionariusza ankiety i zasad doboru próby w planowanych badaniach ankietowych,
  • szkolenie dla wolontariuszy
  1. Opracowanie we współpracy z ekspertem Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa.
  2. Dwa wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla członków wszystkich 10 Rad Seniorów – aktywna wymiana doświadczeń i aranżacja współpracy, warsztaty tematyczne, dyskusje moderowane.
  3. Wydanie publikacji podsumowującej działania projektowe, będącej jednocześnie poradnikiem dla kolejnych miast pragnących przeprowadzić diagnozę lokalną i zbudować strategię polityki senioralnej.
  4. Spotkanie podsumowujące – prezentacja osiągnięć projektu, wymiana doświadczeń, sformułowanie dalszych planów współpracy.

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

logo projektu