Dla seniorów

Zarządzenie Nr 70/2020

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów do Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

Logo seniorzy

Dnia 31 lipca 2020 r. dobiega końca 2 - letnia kadencja Radnych Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta informuję, że w lipcu br. zostanie ogłoszony nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów na II kadencję 2020-2024.

Szczegółowe informacje o naborze i wyborach będą podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Urząd Miasta Jordanowa, pokój nr 4 (parter), tel. 18 26 91 714

Logo MRS

dnia 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

VI SESJA MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW MIASTA  JORDANOWA

na  którą zapraszamy  mieszkańców

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z rocznej działalności MRS za rok 2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki informacyjnej Miasta Jordanowa
  7. Wolne wnioski, dyskusja.
  8. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech