Urząd Miasta Jordanowa informuje, że przy udziale mieszkańców w dniu 12 listopada 2019 r wykonano nawierzchnię drogi  nr ewid. 5502 ul.Malejowska – boczna. Zakres prac obejmował profilowanie podbudowy i położenie nawierzchni bitumicznej na długości ok. 82m i szerokości 3m. Wykonano również udrożnienie odwodnienia drogi. Wspólna praca przyniosła długo wyczekiwany efekt w postaci nowej nawierzchni na przedmiotowym odcinku drogi.