Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

logotypy ue

Nazwa Projektu: Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 26 816 693,93 zł,

Kwota dofinansowania: 17 685 404,81 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem.

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” w ramach odcinka F i G zakończyły się zasadnicze roboty związane z budową kanalizacji w ulicach Leśnej i Dańkowskiego. Kolejnym etapem będzie montaż pompowni przydomowych oraz odtworzenie nawierzchni na tych odcinkach.

Zdjęcie z góry ul. Mickiewicza

Logotyp UE

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” prowadzone są prace nad odcinkiem A. Zakończono już przygotowania do inwestycji na ulicy Mickiewicza, w ramach której powstaną nowe fragmenty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W sprawie realizacji tej części inwestycji Urząd Miasta organizuje spotkanie z mieszkańcami 09 grudnia 2019 r. o godz. 16.30, sala obrad.

Prace nad odcinkiem A zakładają również utworzenie odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Różanej. Trwają również prace budowlane i projektowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pozostałych obszarach miasta.

ul. Spytka Jordana

Logotyp UE

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” prowadzone są prace na odcinku D. W ulicy Spytka Jordana trwa budowa nowego odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej a w rejonie ulicy Konopnickiej ruszyły prace  związane z nowymi przyłączami kanalizacyjnymi. Kontynuowane są też prace budowlane i projektowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pozostałych obszarach miasta.

Zdjęcie z góry Oczyszczalnia

Logotyp UE

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie: : Część 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych „Wrzosy” wraz z budową kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków „Wrzosy” do odbiornika.” zrealizowano szereg prac. Powstał zbiornik reaktorów biologicznych i osadnika wtórnego, które przeszły już próbę szczelności, zbudowano też schody zewnętrzne i pomosty. Zbudowano stację mechanicznego oczyszczania ścieków i zakończono ocieplenie ścian reaktora biologicznego, trwają natomiast prace nad instalacją technologiczną. W nowo powstałym budynku technicznym wykonywane są instalacje, zaś w budynku techniczno-magazynowo-socjalny trwają prace wykończeniowe. Wcześniej obiekt został ocieplony, a jego dach przebudowano. W ramach rozbudowy oczyszczalni wykonano płytę i posadowiono biofiltr. W najbliższym czasie wykonawca zajmie się dalszym wyposażeniem technologicznym reaktorów biologicznych i osadnika wtórnego, a także stacji mechanicznego oczyszczania.

Zdjęcie z robót ul. Leśna

Logotyp UE

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” na odcinku G rozpoczęto prace nad budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Leśnej. W ramach robót powstał odcinek sieci kanalizacyjnej o długości  170 wraz z 10 przyłączami oraz  około 150-metrowy odcinek sieci wodociągowej wraz z 14 przyłączami.