Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

logotypy ue

Nazwa Projektu: Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

Ogólna kwota wydatków w projekcie: 26 816 693,93 zł,

Kwota dofinansowania: 17 685 404,81 zł

Perspektywa finansowa, której dotyczy Projekt 2014-2020

Program Operacyjny w ramach, którego realizowano Projekt: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem.

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie: : Część 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych „Wrzosy” wraz z budową kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków „Wrzosy” do odbiornika.” dobiegły końca prace budowlane oraz rozruchowe, związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni. W ostatnich dniach, w czasie uruchomienia nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów, wyznaczone i zweryfikowane zostały wszystkie parametry technologiczne zapewniające osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego.  Wszystkie urządzenia zostały sprawdzone w trakcie prób rozruchowych, regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia zmodernizowanej oczyszczalni, finalne prace wykończeniowe w budynkach i na drogach wewnętrznych, a także budowa ogrodzeń.

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” w ramach odcinka H rozpoczynają się roboty na ulicy Banacha. Jeszcze w lutym realizacja inwestycji obejmie także ulicę Kolejową. Realizowane prace to element większej inwestycji, dzięki której dotychczas wykonano około 2,5 km kanalizacji oraz 3 km wodociągów wraz z przyłączami.

 

 

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” rozpoczynają się roboty na odcinku C, obejmujące ulicę Batalionów Chłopskich. Wkrótce wykonawca zacznie działania na odcinku E, na który składają się ulice Zakopiańska, Piłsudskiego. Na ulicy Malejowskiej rozpoczęto już prace.

Na odcinku D na ulicy Kopernika roboty zaczną się już w marcu.

 

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie: : Część 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych „Wrzosy” wraz z budową kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków „Wrzosy” do odbiornika.” realizowane są kolejne prace związane z dalszym wyposażeniem technologicznym reaktorów biologicznych i osadnika wtórnego, a także stacji mechanicznego oczyszczania. W dniu 27.01.2010 r. Wykonawca rozpoczął rozruch nowego ciągu oczyszczania ścieków tj. stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, komory wstępnej z pompownią główną i reaktora biologicznego.

logotypy ue

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” zadanie „Część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” w ramach odcinka A dobiegają końca prace na ulicy Mickiewicza, pozostały do wykonania przyłącza. Jest to element większej inwestycji, dzięki której dotychczas wykonano około 2,5 km kanalizacji oraz 3 km wodociągów wraz z przyłączami.