logotypy ue

W Urzędzie Miasta w Jordanowie otwarto nowy punkt potwierdzania profili zaufanych.

Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Miasta Jordanowa otwarty został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. Potwierdzenia Profilu Zaufanego można dokonać w pokojach nr 2a oraz 11 w godzinach pracy Urzędu.

Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, pism, wniosków o wydanie aktów stanu cywilnego) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Profil jest bezpłatny, a jego utworzenie wymaga jednorazowej wizyty w tzw. punkcie potwierdzania profili zaufanych.

Co obywatel może załatwić i jakie funkcje pełni punkt potwierdzania profili zaufanych w Urzędzie Miasta w Jordanowie

Potwierdzić profil zaufany ePUAP:

1) Jeżeli w okresie 14 dni od daty przesłania wniosku drogą elektroniczną osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek uważa się za wycofany.

2) Potwierdzić profil zaufany ePUAP - wymagane jest osobiste stawiennictwo wnioskodawcy.

3) Osoba wnioskująca, która posiada możliwość złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, może samodzielnie dokonać potwierdzenia swojego profilu zaufanego ePUAP.

4) Profil zaufany potwierdza się na okres 3 lat.

Przedłużyć ważność profilu zaufanego ePUAP:

1) Przedłużenie ważności profilu zaufanego ePUAP wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy (w przypadku, gdy wnioskodawca samodzielnie nie przedłuży ważności swojego profilu zaufanego ePUAP)

2) Profil zaufany można przedłużyć na okres 3 lat.

Unieważnić profil zaufany ePUAP:

1) Osoba posiadająca profil zaufany ePUAP może samodzielnie na ePUAP dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego ePUAP;

2) Unieważnienie profilu zaufanego ePUAP wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy (w przypadku, gdy wnioskodawca samodzielnie nie unieważnia swojego profilu zaufanego ePUAP)

3) Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku: usunięcia konta użytkownika, zmiany danych, upływu okresu na jaki został potwierdzony lub przedłużony.

Wszystkie te czynności można wykonać w nowo otwartym Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP, który działa w Urzędzie Miasta w Jordanowie, Rynek 1, pokój nr 2a znajduje się on na parterze budynku oraz pokój nr 11 na II piętrze budynku. Posiadacz potwierdzonego profilu zaufanego może od tej pory załatwiać sprawy urzędowe z dowolnego miejsca na terenie całego kraju i na świecie !

 Gdzie wykorzystasz profil zaufany?

gdzie_pz.png

Na skróty czyli ePUAP krok po kroku.

Jeśli nie mamy konta na Platformie Usług Administracji Publicznej to aby to zrobić, musimy najpierw:

  1. Wejść na stronę www.epuap.gov.pl i zarejestrować się na platformie ePUAP– jest to czynność która przypomina zakładanie profilu na portalach społecznościowych czy też konta poczty elektronicznej u dowolnego dostawcy tejże usługi. Rejestracja to proces krótki i zajmie on kilka minut. Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól i poprawnej rejestracji system automatycznie składa wniosek o Profil Zaufany dla użytkownika.
  1. Po poprawnej rejestracji udajemy się do jednego z wielu punktów potwierdzających profil zaufany może to być np. Urząd Miasta w Jordanowie z dowodem osobistym w terminie 14 dni od daty wysłania wniosku. Po potwierdzeniu profil zaufany jest ważny przez okres 3 lat.
  1. Dla osób które już posiadają profil zaufany, przy pomocy opcji Szukaj w portalu ePUAP lub spośród zakładek „Załatw sprawę przez Internet” na stronie www.epuap.gov.pl wybieramy rodzaj sprawy, którą chcemy załatwić i rodzaj instytucji urząd miasta, gminy, powiat lub innej instytucji do której chcemy się zwrócić. Po wybraniu jednostki, zobaczymy listę spraw, jakie pozwala ona załatwić drogą elektroniczną.
  1. Link do Katalogu spraw Urzędu Miejskiego w Jordanowie znajdziemy też na stronie głównej Urzędu Miasta w Jordanowie w zakładce Kontakt.
  2. Instrukcja ePUAP - Jak założyć konto i wyszukać usługę?

jak_pz.png