W ramach konkursu pod nazwą „Kapliczki Małopolski 2019” z budżetu województwa małopolskiego Miasto Jordanów otrzymało dofinansowanie na realizację prac konserwatorskich przy kamiennym krzyżu przy ul. Kolejowej.

Obecnie trwają prace, które zmierzają do przywrócenia dawnego wyglądu poprzez przeniesienie kapliczki, kompleksową konserwację obiektu, zabezpieczenie przed postępującą degradacją i zagospodarowaniem otoczenia. Termin zakończenia prac do 31.10.2019 r.

Wyremontowana kapliczka odzyska swój blask. Będzie ona świadectwem historii naszego regionu
i obiektu kultu religijnego, wyrazem wiary minionych pokoleń.

Wysokość przyznanego dofinansowania 7 500,00 zł., całość zadania 19 114,20 zł.,

logo kapliczki

 

kapliczki