24 września br. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej odbyło się uroczyste wręczenie promes na realizację inwestycji drogowych w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Burmistrz Miasta Jordanowa Andrzej Malczewski otrzymał symboliczny czek z rąk wicewojewody małopolskiego Zbigniewa Starca. W wydarzeniu uczestniczył również poseł na sejm RP Sławomir Hajos.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 329 180,00 zł miasto przeznaczy na realizację inwestycji pt: Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+089 i w km 0+000-0+118,50 na działkach nr ewid.5878 i 5876 w miejscowości Jordanów.

Natomiast w ramach promesy jaką otrzymał Powiat suski zrealizowane będzie m.in. zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1685 K Pcim-Łętownia - Jordanów na odcinku od km 16+190 do km 18+599 w miejscowości Jordanów.