W dniu 17 grudnia 2019 r., z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, dokonano odbioru prac konserwatorskich „Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) oraz rekonstrukcji niezachowanych fragmentów w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego – etap I, konserwacja techniczna” w budynku przy Rynku 2 w Jordanowie.