Inwestycje przy udziale środków zewnętrznych

Modernizacja drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 5335 w Jordanowie - 471018K od km 0+327 do km 0+592

Współfinansowana ze środków Lasów Państwowych 

pasek

 

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029

Utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka

dofinansowanie

PL Lad logo sm


W mijającym tygodniu Burmistrz Miasta Jordanowa zawarł 4 umowy na realizację zadań w ramach postępowania pn.

„Wykonanie robót budowlanych w obrębie infrastruktury drogowej Miasta Jordanowa”.

Łączna wartość zadań: 8.637.730,44 zł brutto, pozyskane dofinansowanie  8.205.843,92 zł brutto.

IMG 20230512 sm


IMG 20230512 sm1

IMG 20230512 sm3


Miasto Jordanow V 23

W ramach zadania wykonane zostaną remonty dróg i mostów na terenie Miasta :

 • „Remont kładki dla pieszych w ciągu ulicy Kolejowej na rzece Skawie w miejscowości Jordanów woj. małopolskie, powiat suski”;
 • „Remont mostu w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich na potoku Strącze nr drogi 5292 w km 0+290 w miejscowości Jordanów woj. małopolskie, powiat suski”;
 • „Remont mostu w ciągu ul. Malejowskiej na potoku Malejówka nr działki drogowej 5456/1, 5503 w km drogi 0+850 w miejscowości Jordanów woj. małopolskie, powiat suski”;
 • „Remont mostu do osiedla Zagrody na rzece Skawie w miejscowości Jordanów woj. małopolskie, powiat suski”;
 • „Remont drogi gminnej - ul. Hajdówka nr 440517K w km: odc. 1 od 0+000,00 do 0+155,00; odc. 2 od 0+225,00 do 0+455; odc. 3 od 0+750 do 1+255; odc. 4 od 0+155,00 do 0+225,00 położonej na działce nr ewid 3965/10, 5547/3 w miejscowości Jordanów”;
 • „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 5634/1, obręb 0001 Jordanów , Gmina Miasto Jordanów”.
 • „Przebudowa drogi gminnej Jordanów-ul. Generała Maczka -boczna - do TR – do TAPI 440527K położonej na działce nr ewid. 5707/1 w miejscowości Jordanów w km 0+165 – 0+415”;
 • „Remont drogi gminnej Jordanów-ul. Generała Maczka -boczna Nad Las nr 471017K w km od 0+000 – 0+320,00 położonej na działce nr ewid. 5350 w miejscowości Jordanów”;
 • Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 440525K ul. Gen. Maczka – boczna „Targowica pętla” na odcinku od km 0+150 – km 0+291 w miejscowości Jordanów, zlokalizowanego na działkach nr 5426/4, 2052/1, 5342, 2055/2, obręb 0001 Jordanów”;
 • „Remont drogi gminnej na działce nr ewid. 5363 położonej w Jordanowie przy ul. Generała Maczka-bocznej”;
 • „Remont drogi gminnej ul. Krasińskiego 440523K na działkach nr ewid. 5423, 2111/1, 2114, 2115/1, 2115/2, 2116, 2117/1, 2118/1, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2125 w miejscowości Jordanów w km 0+000 - 0+233”- II etap;
 • „Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 2149/2, 2149/1, 2148/2, 2147/4, 2148/1, 2147/1 położonej w Jordanowie przy ul. Konopnickiej”;
 • „Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 6049/1, 5840/7, 5841/8, 5842/10 położonej w Jordanowie przy ul. Słowackiego”;
 • „Remont drogi na działce nr ewid. 3980/38 – Przemysłowa-boczna w Jordanowie”;
 • „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewidencyjny 6130/2, 6131/2 ewid.121501_1 Jordanów, obręb 0001 Jordanów”;
 • „Remont drogi gminnej polegający na remoncie chodnika dla pieszych na działkach nr ewid. 6044/5, 5826/1, 5825/1, 6044/2, 6041/3, 6044/2, 6041/3, 6044/1, 5824/5 , 5824/1, 6044/3 położonej w Jordanowie przy ul. Kopernika”;
 • „Remont drogi na działce ewidencyjnej nr 5541 położonej w Jordanowie przy ul. Św. Anny”;
 • „Remont drogi na działce ewidencyjnej nr 5533, ul. Jana Pawła w Jordanowie”;
 • „Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 5510/1, 3383/1, 3384/1, 3388/1, 5506 położonej w Jordanowie przy ul. Mickiewicza”.

Planowany termin zakończenia prac to koniec października  2023 roku.

O postępach będziemy informować na bieżąco.

Projekt jest finansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.01 znak podstawowy kolor biale tlo

W dniu 31.10.2022 r. zakończyła się realizacja zadania Renowacja Grobu Nieznanego Żołnierza oraz zbiorowej mogiły partyzantów na Cmentarzu Parafialnym w Jordanowie, będąca przedmiotem umowy o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rządowego Groby i cmentarze wojenne w kraju ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Zadanie polegało na renowacji:

- Grobu Nieznanego Żołnierza w którym pochowano w dniu 1.11.1939r. resztki ciał oraz przedmioty osobiste żołnierzy spalonych w czasie walk o Wysoką i Jordanów. Sześć zwęglonych ciał i pozbierane w skrzynkę ziemie z wgniecionym ciałem kaprala Dziechciarza, którą zakopały kobiety z Wysokiej w ogrodzie w jednym z domostw Wysokiej na roli "Teprowej" po ustaniu walk i przejściu linii frontu.

- zbiorowej mogiły w której pochowano partyzantów z oddziału Harnasie - Józef Wielewicki ps. "Miko"i Arnold Bromberg ps "Wyskok".
Zginęli oni w czasie akcji bojowej w rejonie Orawy. Zwłoki ich po sprowadzeniu pochowano na jordanowskim cmentarzu. Stan nagrobka i mogiły był bardzo zły.

Zadanie miało na celu zachowanie pamięci o Bohaterach, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny. Podkreśla upamiętnienie udziału regionu w walkach o niepodległość


 20221031 140122

20221023 100422

20220827 175431
20210326 102103

20210326 102020

20210326 101921

W dniu 25.08.2022 r. w biurze Pana Burmistrza, została podpisana umowa na realizację zadania pn.
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa”. 

W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynków mienia komunalnego Miasta Jordanowa, takich jak :

- Budynek Urzędu Miasta Jordanowa;
- Budynek mienia komunalnego – dawny budynek Biblioteki Miejskiej;
- Budynek NZOZ „Przychodnia w Jordanowie”;
- Budynek Stacji Uzdatniania i Ujęcia Wody;
- Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, przy ul. Kolejowa 7;
- Budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939, przy ul. Konopnickiej 2;

Planowany termin zakończenia prac: połowa listopada 2023 roku.  O postępach będziemy informować na bieżąco.

Projekt jest finansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

miasto jordanow 08 2022


16614319740 1


16614319740 2


16614319740 3