Rządowy Fundusz Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych 

edycja druga

Remont drogi gminnej ul. Krasińskiego 440523K w miejscowości Jordanów  

 

Remont drogi gminnej ul. Krasińskiego 440523K na działkach nr ewid. 5423, 2111/1, 2114, 2115/1, 2115/2, 2116, 2117/1, 2118/1, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2125 w miejscowości Jordanów w km 0+000 - 0+233”- II etap

 

 

Realizacja inwestycji