W związku z wykonaniem oznakowania poziomego w obrębie strefy płatnego parkowania zwraca się szczególną uwagę, aby osoby korzystające ze strefy nie parkowały na miejscach wyłączonych z ruchu drogowego. Parkowanie w miejscach powierzchni wyłączonej jest wykroczeniem zgodnie z zapisami ustawy prawo o ruchu drogowym.