Ogólne

Ukształtowanie terenu i geologia

Geograficznie miasto usytuowane jest w rozległej strefie pogórzy, pomiędzy Beskidem Żywieckim i Beskidem Wyspowym, zwanej Bramą Sieniawską. Cechą obszaru jest urozmaicona rzeźba, charakteryzująca się przemieszaniem form właściwych pogórzom wysokim, średnim i niskim.

Mapka Miasta Jordanowa

Miasto Jordanów zlokalizowane jest w dolinie rzeki Skawy, na styku grup górskich: Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego (Średniego) i Beskidu Żywieckiego (Pasmo Babiogórskie). Miasto stanowi dogodny punkt wyjściowy w otaczające pasma górskie. Centrum miasta jest położone na wzgórzu wypiętrzającym się ponad dolinę rzeki Skawy.

Zdjęcie Rynku w Jordanowie

Pod koniec XIX wieku przybywający do Jordanowa Galicyjską Linią Transwersalą turyści i letnicy nadali mu miano „Zielonego Miasta”. Wizerunek ten osłabiony zawieruchą I wojny światowej szybko został odbudowany, a rozwój Miasta jako miejsca idealnego do wypoczynku i turystyki sprawił, że znów zaczęto nazywać go „Zielonym Miastem”.