Dnia 20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się
XXXVIII Sesja Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na rok 2023:

            1)   przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
            2)   odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
            3)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
            4)   dyskusja, ewentualne wnoszenie poprawek i ich przegłosowywanie,
            5)   głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

       6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
       7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2022 rok.
       8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 3411/24 pod garaż w Jordanowie przy ul. Mickiewicza.
       9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Jordanowa na 2023 r.
       10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Jordanowa.
       11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Jordanowa.
       12. Wolne wnioski i informacje.
       13. Zamknięcie sesji.