Retransmisja VIII sesji Rady Miasta Jordanowa – 28.06.2019


ratusz zdjęcieO G Ł O S Z E N I E

Dnia 28 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

VIII SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

na którą   z a p r a s z a m y mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Jordanowa za rok 2018,
  • debata nad Raportem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Jordanowa.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2018.
  • sprawozdanie finansowe Miasta Jordanowa za rok 2018,
  • sprawozdanie Burmistrza Miasta Jordanowa z wykonania budżetu za rok 2018,
  • informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2018,
  • stanowisko wynikające z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa dotyczące absolutorium za rok 2018,
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku w sprawie absolutorium Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa,
  • opinia Komisji Rady Miasta
  • dyskusja,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Jordanowa na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 12. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jordanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 14. Pojęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miasta do składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 04.06.2019 r.


 

Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf