ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy postepowania Prace konserwatorskie w dwóch obiektach zabytkowych projektu Jana Sas Zubrzyckiego w Jordanowie. Realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków , obejmująca  2 części:  

 

Część 2 – „Przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych przy budynku  dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego,

Rynek 2 w Jordanowie – nr rej. zab. A- 1457/M, na działce nr ewid. 5891/2”,

 

 

Do pobrania: Pobierz plik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej…(pdf, 264.81KB)