INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

W JORDANOWIE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury I Biblioteki Miejskiej w Jordanowie został wybrany Pan Jan Hanusiak  zamieszkały w Jordanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wymagany staż pracy, długoletnie doświadczenie w pracy oraz odbył pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną.  

 

Jordanów dnia 16.05.2022r.

                                                                                                     Burmistrz

 

                                                                                                Andrzej Malczewski