Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy

– Ekodoradca Urzędu Miasta Jordanowa

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

ELŻBIETA PAŁASZ  zam. Jordanów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Elżbieta Pałasz spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie a także dużą wiedzę w zakresie zadań realizowanych na w/w stanowisku. Kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, co gwarantuje prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Jordanów dnia 26.02.2024r.

Burmistrz

Andrzej Malczewski