Drukuj

Dnia 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1  

odbędzie się posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Informacja na temat aktualnego stanu technicznego studni głębinowych, wodociągu (przyłączy) i planowanej inwestycji na ul. Kolejowej i 3 Maja.
  3. Sprawy bieżące.

Jordanów, 09.02.2021 r.