Dnia 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 14.30
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,
w sali obrad pok. nr 10 odbędzie się posiedzenie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie petycji z dnia 6 lutego 2021 r. w przedmiocie przyjęcia przez Radę Miasta Jordanowa Komunikatu lub Uchwały oraz przyjęcia „Pakietu Profilaktycznego” dla osób starszych.
  3. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  04.03.2021 r.