Uwaga posiedzenie komisji zostało odwołane.

Dnia 30 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Realizacja wniosku Komisji dot. zasad funkcjonowania i finansowania „Placówki Wsparcia Dziennego – prawie jak w domu” działającej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przez Miasto.
  3. Kontrola:
    1. podatków, czynszów w zakresie umorzeń i zaległości,
    2. ściągalności opłat za odpady komunalne, w tym zaległości,
    3. ilości wystawionych wezwań za brak wykupionego biletu parkingowego, w tym ściągalność - stan na 31.12.2020 r. i  marzec 2021 r.
  4. Sprawy bieżące.

Jordanów,  19.03.2021 r.