Dnia 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.45

w Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców, w budynku przy ul. Rynek 2 (sala na I piętrze) 

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jordanów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  3. Sprawy bieżące.

Jordanów, 21.10.2021 r.