Dnia 17 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 13.30

 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

     1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
     2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
     3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
     4. Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2021/2022.
     5. Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2021/2022.
     6. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  10.11.2022 r.