Drukuj

W dnia 18.05.2020 r. Urząd Miasta Jordanowa zostanie otwarty dla Mieszkańców i Klientów Urzędu z zachowaniem obowiązujących obostrzeń nałożonych prawem. Petenci obsługiwani będą na parterze budynku, gdzie przeniesiony zostaje tymczasowo dziennik podawczy i sekretariat Burmistrza Miasta. Przy drzwiach wejściowych do Urzędu umieszczony zostanie płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe. Bardzo proszę o zachowanie odpowiednich odstępów między osobami oraz zakrywanie ust i nosa zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

Jednocześnie nadal zalecam załatwianie spraw w sposób pośredni przy wykorzystaniu platformy e-puap, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprawy kierowane do Urzędu w w/w sposób są rozpatrywane przez pracowników Urzędu w sposób szybki i sprawny. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo zarówno Klientom Urzędu jak i pracownikom minimalizując możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.  

Dodatkowo pragnę poinformować, iż kasa Urzędu pozostaje zamknięta a wszelkie należności można wpłacać na konta bankowe wskazane poniżej lub w placówce Banku Spółdzielczego w Jordanowie.

*indywidualne konta bankowe

Proszę o wyrozumiałość.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski