W  związku z pismem  Polskich Linii Kolejowych S.A.   dotyczącym przekształcenia przejazdów kolejowych usytuowanych w granicach Miasta Jordanowa:

  • km 23,215 – droga gminna przejazd kat C-„dojazd  od ul. Kolejowej –boczna w stronę Toporzysko Ptaśówka”
  • km 25,790 – droga gminna przejazd kat C-„Rapaczówka- dojazd przez księży las”

w przejazdy kat F(wyposażone w rogatki stale zamykane na klucz, otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu).

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że zainteresowani użytkownicy (właściciele działek do których prowadzą w/w przejazdy) mogą zgłaszać się   do dnia 30 czerwca  2020r. do Zakładu linii Kolejowych w Nowym Sączu  tel. 18 535 23 41 celem przygotowania umowy z Polskimi Liniami Kolejowymi  na użytkowanie przedmiotowych przejazdów.

W przypadku braku zgłoszeń potencjalnych użytkowników, PKP rozpocznie procedurę likwidacji przedmiotowych przejazdów kolejowo-drogowych.

Do pobrania skan pisma znak IZDK d-5003-203/20