Dnia 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.45
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie  
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  • Opinia wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2021 rok środków z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych – 2 na inwestycje wodociągowe.
  • Sprawy bieżące.

Jordanów, 16.12.2020 r.