Dnia 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, w Biurze Rady pok. nr 2

odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie petycji Pana Adriana Białowąs z dnia 10 grudnia 2020 r.
  3. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  13.01.2021 r.