logo funduszsprawiedliwosci

Miasto Jordanów pozyskało dotację  celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej – Funduszu  Sprawiedliwości w ramach Priorytetu: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia  przestępstwem”, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach przyznanych środków finansowych oraz wkładu własnego zakupiono pompę wraz z osprzętem , którą otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie. Umowa dotacji została podpisana 15 października  2020 roku. Wartość zadania wyniosła 15 150 złotych, w tym 15 00 zł  tysięcy to dotacja Ministra Sprawiedliwości.