Drukuj

Drodzy Mieszkańcy!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uprzejmie informuję, iż od dnia dzisiejszego tj. 02.02.2021 r. upoważniony pracownik Urzędu Miasta Jordanowa doręczy Państwu decyzje podatkowe oraz zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wskazane pisma zostaną Państwu doręczone w dwóch osobnych kopertach. Do zawiadomienia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym dodatkowo załączone zostaną kody na worki, informacja dot. uchwały antysmogowej dla Małopolski oraz ankieta dot. źródeł ciepła, którą po wypełnieniu proszę zwrócić do Urzędu Miasta (urna na parterze).

Doręczenie pism będzie odbywać się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Upoważniony pracownik Urzędu Miasta Jordanowa posiada imienny identyfikator. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z tut. Urzędem tel. 18 26 91 700.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski