Ogłoszenia i komunikaty

      Panu Andrzejowi Malczewskiemu
Burmistrzowi Miasta Jordanowa

 z powodu śmierci Taty wyrazy szczerego współczucia

 składają Pracownicy Urzędu Miasta Jordanowa


kondolencje1

Dnia 8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXXIV Sesja Rady Miasta Jordanowa.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Rady Miasta Jordanowa do Sejmiku Województwa Małopolskiego o podjęcie zmian w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 28.07.2022 r.

Dnia 5 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 9.00

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie petycji Rady Miasta Jordanowa do Sejmiku Województwa Małopolskiego o podjęcie zmian w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r.
 7. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 28.07.2022 r.


Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie zapraszają
do wzięcia udziału w II edycji konkursu na tradycyjny wypiek "Jordanowskich Murzynków".

Finał konkursu podczas "Dni Ziemi Jordanowskiej": 14 sierpnia 2022 r.
Szczegóły znajdują się w regulaminie poniżej.


Do pobrania:

1) Regulamin (pdf, 135KB)
2) Załącznik nr 1 (pdf, 90KB)
3) Załącznik nr 2 (pdf, 112KB)


 Plakat II edycja konkursu

Badanie osteoporozy:

21 lipiec 2022 – Sucha Beskidzka
Szpital ul. Szpitalna 22 

www.osteoporozakrakow.pl

Mobilna pracownia densytometryczna – Osteobus

Zapisy telefonicznie pod numerem 512 351 600.

Cena jednego badania wynosi 45 złotych

Diagnostykę przeprowadzi personel MD Multi Diagnostica z Krakowa.

Nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Osteoporoza jest chorobą dotykającą coraz większej liczby osób w naszym kraju. Cierpi na nią około 2,7 miliona ludzi. Rozwija się bezobjawowo.
Powoduje zmiany w strukturze kości, przez co są coraz słabsze oraz bardziej podatne na złamania. Najczęściej zapadają na nią kobiety po menopauzie.
Według statystyk na osteoporozę choruje co trzecia kobieta po 50 roku życia.
Nie jest to jednak wyłącznie choroba kobiet - zapadają na nią również mężczyźni, a także osoby młode.
W osteobusie powinny zbadać się także osoby palące papierosy, pijące duże ilości kawy, alkoholu, ale również spożywające zbyt mało przetworów mlecznych.

Densytometria jest podstawowym badaniem, które umożliwia rozpoznanie osteoporozy, również w jej stadium bezobjawowym, czyli przed złamaniem kości, czy kręgosłupa. Metoda ta precyzyjnie mierzy masę kostną - z dokładnością do 1%.
Jest to rodzaj badania wykorzystującego niewielkie dawki promienia rentgenowskiego. O wiele niższe niż przy klasycznym zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej, czy kości. Eksperci podkreślają, iż wyniki mogą sygnalizować konieczność uzupełnienia witaminy D3 oraz wapnia w diecie.

Badanie jest bezbolesne. Polega na radiologicznym pomiarze tkanki kostnej z kręgosłupa lędźwiowego lub szyjki kości udowej.
Nie trzeba się do niego przygotowywać. Trwa zaledwie kilka minut.
Konieczne jest jedynie zdjęcie biżuterii oraz metalowych elementów.
Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia pomiaru jest ciąża.

Zapraszamy na badania.

mgr inż. Marcin Marzec
dyrektor

MD Multi Diagnostica
Podmiot Leczniczy nr księgi 000000188088
ul.Niewodniczańskiego 25f
30-698 Kraków

www.multidiagnostica.pl
www.osteobus.pl
www.rentgenkrakow.pl

Badanie SuchaB m

osteobus

Podkategorie