Ogłoszenia i komunikaty

W związku z awarią wodociągu na ul. Św. Anny nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 22.06.2020r. (Poniedziałek)  

Za utrudnienia przepraszamy.

Logo wodociągi

W związku z wymianą przyłączy, nastąpi przerwa w dostawie wody, dnia 22.06.2020r. (Poniedziałek)  w godzinach od 8:00 16:00.

Ulice: Rynek, Piłsudskiego, Malejowska, Kopernika wraz z Oś. Wrzosy.

Za utrudnienia przepraszamy.

Logo Ratusz

Podczas XVI sesji Rady Miasta Jordanowa w dniu 26 czerwca 2020 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Jordanowa za 2019 rok. W debacie oprócz radnych Miasta Jordanowa będą mogli wziąć udział mieszkańcy Jordanowa, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miasta Jordanowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (warunek ten wynika z art. 28aa pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 713).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 czerwca 2020 r. (zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy) w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Zgłoszenia należy dostarczyć na specjalnie przygotowanym druku, który można pobrać z załączników.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i dostarczenie również "zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na rozpowszechnianie wizerunku" dostępnej w załącznikach.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Miasta Jordanowa za rok 2019 według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia.

Załączniki:
Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie: ico pdf ico word
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i na wizerunek: ico pdf ico word

 

Czytaj więcej o raporcie

W nocy z 15/16.06.2020 doszło do zniszczenia drzwi szalet miejskich. W ostatnim czasie często dochodzi do aktów wandalizmu w naszym miasteczku, co generuje dodatkowe koszty. Nie bądźmy obojętni! Prosimy reagujcie, jeśli na Waszych oczach dzieje się coś podobnego. Przypominamy o możliwości korzystania z połączeń alarmowych: 112 oraz 997.

IMG 20200618 084642

Logo Ratusz

W dniu 22 czerwca  2020 r. (poniedziałek)  Targowisko Miejskie w Jordanowie będzie otwarte dla handlujących.

Na targowiska zostaną wpuszczeni tylko handlowcy którzy posiadają stałą  rezerwację, wjazd kupców możliwy jest tylko do godziny 7:00

  • Handel odbywał się będzie z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.(tj. zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy kupującymi i handlującymi . Handlujący i kupujący mają obowiązek zachować 2-metrowy dystans od siebie, a w przypadku gdy nie ma takiej możliwości, zasłaniać usta i nos. Handlowcy powinny posiadać płyn dezynfekcyjny do rąk, rękawiczki jednorazowe).
  • Dla bezpieczeństwa sprzedawców i kupujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się ściśle do  zaleceń odpowiedzialnych służb.