Ogłoszenia i komunikaty

obsługa po wcześniejszym umówieniu telefonicznyczym

W związku ze wzrostem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, klientów Urzędu Miasta oraz pracowników od dnia 24.03.2021 r. bezpośrednia obsługa interesantów będzie odbywała się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 18 26 91 700.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą, aby osobiste załatwianie spraw, ograniczyć do tych, które są niezbędne i najbardziej pilne, a wszystko, co jest możliwe załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną (email, EPUAP) lub korespondencyjnie.

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Posiedzenie komisji finansów 22 marca

Dnia 22 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.00
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Posiedenie komisji rewizyjnej 30 marca

Uwaga posiedzenie komisji zostało odwołane.

Dnia 30 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,sala obrad – pok. nr 10

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Ankiety źródła ciepła

W związku z prowadzoną inwentaryzacją źródeł ciepła na terenie Miasta Jordanowa, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta służy wyłącznie do celów informacyjnych i może być pomocna w przypadku ubiegania się przez Miasto o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła.

Do pobrania:

Do pobraniaAnkieta dotycząca źródeł ciepła (DOCX, 24KB)

Do pobraniaAnkieta dotycząca źródeł ciepła (PDF, 280KB)

Opłaty środowiskowe za płyny dezynfekujące

W związku z panującą od zeszłego roku sytuacją epidemiologiczną, przedsiębiorcy oraz instytucje zobligowane są do stosowania środków do dezynfekcji rąk i powierzchni. Wyroby te zwykle zawierają alkohol etyowy (lub inny czynny alkohol), a ten ulatnia się do powietrza, wówczas – zgodnie z opinią Ministerstwa Klimatu i Środowiska – pojawia się obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska.

W związku z powyższym przedsiębiorcy powinni złożyć w terminie do 31 marca br. sprawozdanie z opłaty środowiskowej za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska.

Przykładowa opłata za 25 litrów płynu do dezynfekcji na bazie alkoholu etylowego (70%) wynosi 18,28 zł.

Opłacie środowiskowej podlega również wprowadzanie gazów lub pyłów:

  • z przeładunku benzyn silnikowych
  • z kotłowni o nominalnej mocy do 5MW
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych (w samochodach osobowych, ciężarowych, wózkach widłowych i innych maszyn)
  • z procesów technologicznych (malowanie, lakierowanie, spawanie itp.)

W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska, nie przekracza 100 zł, opłaty się nie wnosi, jednak nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Opłata roczna między 100 zł a 800 zł również nie jest wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego, natomiast sprawozdanie należy obowiązkowo przesłać do instytucji.

Roczna opłata przekraczająca 800zł wnoszona jest na konto Urzędu Marszałkowskiego.  

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym.

Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.