ogłoszenia i komunikaty

Jordanów, dnia 11.05.2023 r.

 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jordanowa
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jordanowa uchwały Nr XL/354/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej w Urzędu Miasta Jordanowa (ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów)
lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 05.06.2023 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do dnia 05.06.2023 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Jordanowa.           

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jordanowie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.jordanow.pl/index.php/rodo

Burmistrz Miasta Jordanów

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 10.05.2023 r. z powodu awarii na sieci wodociągowej w godzinach od 10:00 wystąpi przerwa w dostawie wody.
Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Malejowska, Zakopiańska i Piłsudskiego od nr 109. 
Za utrudnienia przepraszamy


Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o.
Ul. Rynek 19
34-240 Jordanów

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w dniu 06 maja 2023r. (sobota) plac naprzeciwko sklepu ogrodniczego będzie zamknięty dla ruchu.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że od dnia 1 maja 2023 r obowiązują nowe stawki opłat za parkowanie.

    Nowe stawki opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania wynoszą:

- do 30 minut  - 2,00 zł
- za pierwszą godzinę - 3,00 zł
- za druga godzinę - 3,50 zł
- za trzecią godzinę - 4,00 zł,
- za czwartą godzinę i każdą kolejną godzinę 3,00 zł

Minimalna opłata o której mowa w pkt 1 wynosi 2,00 zł. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka została wrzucona do parkometru z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty , z zastrzeżeniem ust 1.3
Minimalna opłata po której czas postoju naliczany jest minutowo wynosi w strefie 2,00 zł

   Nowe stawki opłaty za parkowanie na Parkingach Płatnych Niestrzeżonych wynoszą:

- za pierwszą godzinę  2,00zł
- każdą kolejną godzinę  3,00 zł

Minimalna opłata o której mowa w pkt 1 wynosi 2,00 zł. Rzeczywisty czas postoju naliczany jest minutowo w oparciu o kwotę pieniężną jaka została wrzucona do parkometru z zaokrągleniem w dół do najbliższej możliwej do uzyskania opłaty , z zastrzeżeniem ust 1.3 Minimalna opłata po której czas postoju naliczany jest minutowo wynosi 2,00 zł

Stawka Opłaty Dodatkowej za brak opłaty:

a. Za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 100 złotych.
b. Pomniejsza się opłatę dodatkową do wysokości 50 złotych w wypadku zapłaty w ciągu 24 godzin w parkometrze, przelewem na wskazany rachunek bankowy

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Miasta Jordanowa

                                                                                 

                                                                         Szanowni Państwo,  

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” serdecznie zapraszam mieszkańców Miasta Jordanowa na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2023-2027 dla obszaru działania LGD „Podbabiogórze” tj. gmin Budzowa, Bystrej-Sidziny, Jordanowa, Makowa Podhalańskiego, Stryszawy, Zawoi, Zembrzyc, Suchej Beskidzkiej oraz Miasta Jordanowa.

Program spotkań:

1. Wprowadzenie.
2. Przedstawienie przygotowanego dokumentu LSR "Podbabiogórze".
3. Dyskusja.
4. Podsumowanie spotkania.

            Szczególnie zapraszamy osoby i organizacje zainteresowane aplikowaniem o przyznanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2023-2027.

            Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat alokacji środków w przyszłym okresie programowania na działania związane
z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza”.

            Spotkanie Konsultacyjne w Mieście Jordanów odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 r. (tj. środa) w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa o godz. 9.00 - 12.00.

             Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu telefonicznie dzwoniąc pod numer 33/874-41-72, 667-609-609
lub elektronicznie na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.04.2023 r.

 

      W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa