Jordanów, 29.06.2021 r.

Uczestnicy zapytania ofertowego znak AGP.272.2.1.2021 z dnia 08.06.2021 r.
pn. Wykonanie trasy rekreacyjno – turystycznej – etap I na odcinku Rynek – Hajdówka o długości ok. 295 m na działkach ewid. nr 5970/2, 5972/10.

Uprzejmie informuję, iż na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 08.06.2021 r. pn. Wykonanie trasy rekreacyjno – turystycznej – etap I na odcinku Rynek – Hajdówka o długości ok. 295 m na działkach ewid. nr 5970/2, 5972/10, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

„TRANSCO” Firma Usługowo-Budowlana Adam Miernik, 34-242 Łętownia 625

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęło więcej ofert.

Dziękuje za udział w postępowaniu,

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski