Jordanów, 13.08.2021 r.

Uczestnicy zapytania ofertowego z dnia 02.08.2021 r. znak: IRG.271.2.9.2021 pn.

Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej związanej z budową skateparku w Mieście Jordanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Uprzejmie informuję, iż na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 02.08.2021 r. pn. Wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej związanej z budową skateparku w Mieście Jordanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Pracownia projektów Modus – Mirosław Macioszek, ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków – przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt.

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

- ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI, ul. Wojciechowska 7 F, 20-704 Lublin – przyznana punktacja w kryterium cena – 75,18 pkt.

Dziękuje za udział w postępowaniu,

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski