INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE – nr IRG.271.2.3.2019

na

„Zakup, dostawę i montaż 7 lamp solarnych na ul. Zakopiańskiej (bocznej) - droga nr ewid. 5622/1.

Termin składania ofert: do 2019-04-30”, godz. 13.30

Termin otwarcia ofert: 2019-04-30, godz. 14.00

W wyznaczonym terminie zostały złożone oferty przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.

Nazwa firmy

Oferowana cena  netto/brutto (zł)

 

1.

Petra Energia Sp. z o.o.

Macierzysz, ul.Sochaczewska 110

05-850 Ożarów Mazowiecki

40 810,00 zł

50 196,30 zł

2.

Firma Sławomir Groński

Gronków 412,

34-400 Nowy Targ

92 900,00 zł

92 900,00 zł

3.

RMS POLSKA Sp. z o.o.

39-126 Zagorzyce 12 B

42 700,00 zł

52 521,00 zł