Jordanów, 21.08.2019

INFORMACJA

Dotyczy : rozeznanie  rynku

- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO

 Pracownik zamawiający: Szklany Zenon

Przedmiot zamówienia: „Kontrola i Obsługa Strefy Płatnego Parkowania oraz Parkingu Płatnego Niestrzeżonego w Jordanowie  w roku 2019”       

W wyniku zapytania ofertowego i złożenia jednej oferty  nie dokonano wyboru oferenta.

insp. Zenon Szklany