Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - Zamawiający:

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jordanów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893227

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Jordanów

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-240

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jordanow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

   
    SEKCJA II – Informacje Podstawowe

    SEKCJA III Zmiana ogłoszenia:

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00396693/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - Procedura

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-26 10:00

Po zmianie:
2022-11-02 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-26 11:00

Po zmianie:
2022-11-02 11:00Załączniki:

1. Zalacznik_nr_2_do_projektowanych_postanowień_umowy (doc, 45KB)
2. Zalącznik_nr_2_do_SWZ_kosztorys_ofertowy (doc, 58KB)
3. Zmiana SWZ (doc, 29KB)